jueves, 6 de mayo de 2021

3º y 4º PRIMARIA. ¿QUÉ SABEMOS SOBRE GOYA?

 REBECA.

https://drive.google.com/file/d/1MRGcrh_EXkiT12Kcwm1bClSK44hTfQNz/view?usp=sharing


GABRIELA.

https://drive.google.com/file/d/1OfE_jQQPDq3gROAzRgaf8YO7abq3eYpE/view?usp=sharing


HUGO.

https://drive.google.com/file/d/1Oc2zp6cn4jYZ9fYpBXGb78d39tA5PKAv/view?usp=sharing


BOSCO.

https://drive.google.com/file/d/1OaSGJo5coy8n57syonQW_wnDfUrbQuBj/view?usp=sharing


PATRICIA.

https://drive.google.com/file/d/1QiafC6pP10EXQQYOgsBdVRhEs3lBKzt7/view?usp=sharing

2º PRIMARIA. APRENDEMOS SOBRE VELÁZQUEZ.

 BRUNO.

https://drive.google.com/file/d/1OHFY7rVFsCb1JPnQVbqOqdP9dgL3RVQo/view?usp=sharing


AINHOA.

https://drive.google.com/file/d/1OBLi7ktgTIBiBtoOaPaVIBs-osHkX2Fx/view?usp=sharing


IRENE.

https://drive.google.com/file/d/1OIWgg_E3Mm9aylitImx7cCse9dz5udTN/view?usp=sharing

1º PRIMARIA. DESCUBRIMOS A PICASSO.

HUGO.

https://drive.google.com/file/d/1NNsER96evVzUFH39GppqUDkBNMV1_vbQ/view?usp=sharing


RODRIGO.

https://drive.google.com/file/d/1NSJIw3lBJnqpH81R3Kj9Xnb_GSJgnNDh/view?usp=sharing


LEIRE.

https://drive.google.com/file/d/1O-3N4AzHuzMXHCWWC8l7RIL_DUudHQcq/view?usp=sharing


NATALIA.

https://drive.google.com/file/d/1O9BRCranPgsIc6tKSeHNtrnljsBE1j6l/view?usp=sharing


GUILLERMO.

https://drive.google.com/file/d/1B1y5hSPeuLAj86-l49xbaZ540lQAtiRe/view?usp=sharing


ÁNGEL.

https://drive.google.com/file/d/1O2TNGBiVmaiw1EOlUcfxngka0WEDujHg/view?usp=sharing


ÁLVARO.

https://drive.google.com/file/d/1STsttMhzzke0FjOmX4-h0oNFE43Kz59V/view?usp=sharing


NACHO.

https://drive.google.com/file/d/1RqMKD4VqooPwJGxT-daqPMrZpAn4jHmQ/view?usp=drivesdk